விலேஜ் மனைவி ம்யாடர் அடிக்கும் பக்கத்து வீடு கணவன்

0 views

விலேஜ் கணவன் பக்கத்து வீடு மனைவியை உசர் செய்து அவள் உடன் தகாத உறவு வைத்து ம்யாடர் போது அதை காம படம் எடுத்து வைக்கிறான்.

இந்த மனைவி தான் கணவன் கொழிக்கு சென்று இருக்கும் பொழுது பக்கத்து வீடு கணவனை வீட்டிற்கு வர வைத்து அவனுக்கு கூத்தி காட்டுகிறாள்.

பக்கத்து வீடு கணவன் நேரம் அதிகம் வலததாமல் சுன்னியை அடி பூந்டையில் விட்டு ம்யாடர் போட்டு சுகம் அனுப வைக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

மனைவி பாண்ட் காயதி அவள் இரு கால்களை தூக்கி வைத்து சுன்னியை பூந்டையில் விட்டு நன்றாக ஊது செமாயா எஂஜாய் செய்து விந்து இறக்கும் தமிழ் விலேஜ் கர்ல்ஸ் ஸெக்ஸ் காம் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் விலேஜ் ஃபக்கிஂக் க்லிப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.