விலேஜ் தேசி பெண்ணை தமிழ் பையன் சுன்ணி உம்ப விடும் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ

0 views

நான் காலேஜ் படிக்கும் பையன், தினனும் ஏனொட வில்ளகேள் இருந்து பூசில் சென்று மாலை வீட்டுக்கு வருவேன். ஏனொட பக்கத்து வீட்டு அக்காவும் எனுதான் தினனும் வருவாள். பூசில் வைத்து தினனும் சுன்ணியல் சூதா தடவி மூட் ஏற்றி வந்தேன்.

போனேல் பித்து படம் அனுப்பி பார்க்க வைத்தேன். ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இலாத நேரத்தில் அவளை ரூமுக்கு வர வைத்தேன். என் கிராமத்தில் எனை நல்ல பையன் என்று பெயர் வாங்கி வைத்து இருக்கிறேன் ஆகயல் அக்கா வீட்டுக்கு வந்தது பெரிய விஷயமாக தெரியவில்லை.

முதலில் பிரவின் உள்ளே மறைந்து கொண்டு இருந்த பூப்சை வெளியில் எடுத்து நிபல் பிடித்து கடித்து முத்தம் கொடுத்தேன். பின்பு ஏனொட சூனியை எடுத்து உதட்டில் வைத்து நுழைத்து வேகமாக உள்ளே அடித்தேன்.

அவள் சோர்வகும் வரை தொடர்ந்து தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்து கொண்டு இருந்தால்,இறுதியில் விந்தை உதட்டில் இறக்கி விடும் விலேஜ் ந்யூட் கர்ல் தமிழ் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ பாருங்கள்!