வேலைக்காரன் எஜமணியை உசர் செய்து காவுததுப்போது ஊகும் தமிழ் ஸெக்ஸ் படம்

0 views

வேலைக்காரன் எப்பொழுது எஜமானன் வேளி ஊருக்கு சேலுவார் என்று காத்துக்கொண்டு இருக்கிறான், மனைவியும் இவனும் நிறைய முறை கால உறவு வைத்து இருக்கிறார்கள்.

ஆனால் இவர்கள் நீண்ட நாளாக ஒரே வீட்டிலே இருந்தும் கூட ஊக்க முடியாமல் தவித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள். எஜமானி யார் இடமாவது மாட்டிகொள போகிறோம் என்று அவனை ஊக்க அழைக்கமலே இருக்கிறாள்.

இப்படி இருக்கும் சமயத்தில் எஜமானன் வேளி ஊருக்கு சென்றான் உடனே வேலைக்காரன் எஜமானி அருகில் சென்று விரைத்த சுன்னியை அவள் சூததில் வைத்து உசர் செய்கிறான்.

மனைவி வேண்டாம் என்று சொலுகிறாள் ஆனால் வேலைகார்ன இடுப்பில் வாய் வைத்து கிஸ் செய்கிறான். இடுப்பில் கிஸ் செய்யும் பொழுது மனீவிக்கு மூடு எஅறி அவன் தளத்தியை இறுக்கமாக பிடித்து இடுப்பை நாக வைக்கிறாள்.

வேலைக்காரன் எஜமணியை உசர் செய்து அவளை குபர படுக்க போது குத்தியில் பூளை சொருகி ஜொல்லியாக ஊது மனைவியை முணரா வைத்து கஞ்சை பூந்தைக்குள் இறகுகிறான். தமிழ் ஸெக்ஸ் படம் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.