யூனிவெர்சிடியில் படிக்கும் பெண்ண ஆப்பிரிக்கா பையனுடன் செகிரெட் ஹார்ட் செஸ்

0 views

நான் ஒரு தமிழ் பெண்ண பார்க்க வெளிநாட்டு பெண்ண போல செஸ்யாக இருப்பேன். எனக்கு மிக பெரிய முலை மற்றும் சூத்து இருக்கும் ஆகையால் என்னை பலபேர் ஒத்து பார்க்க வேண்டும் என்று துடிப்பாக இருப்பார்கள். நான் இப்போ யூனிவர்சிட்டி ஒன்றில் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். அங்கு பெரிய பூல் ஆப்பிரிக்கா பையனுடன் நெருக்கமாகி பழகி கொண்டு இருந்தேன்.
Avanudan செகிரெட் செஸ் செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். என்னை ஒரு நாள் குனிய வச்சி அவனோட பெரிய பூளை கூதியில் விட்டு அடிச்சி தெறிக்க விட்டு ஓத்தான்.