திருப்பூர் மெய்ட் ஆண்ட்டி இளம் சுண்ணியை சப்பும் ஹாட் சாப்டுறே

0 views

திருப்பூர் மெய்ட் ஆண்ட்டி பக்கத்து வீட்டில் வேலை பார்த்து வருகிறாள் அவளை நான் பேசி உஷார் செய்து என் சுண்ணியை காண்பித்து ஊம்பி விடும் படி சொல்லி என்ஜோய் செய்தேன்.பக்கத்து வீட்டில் மெய்ட் ஆண்ட்டி தனிமையில் இருக்கும் பொழுது சென்று என் கருப்பு சுண்ணியை காண்பித்தேன் ஆண்ட்டி சாறி அணிந்த நிலையிலே சுண்ணியை பிடித்தால்.சுண்ணியை பிடித்து சேலம் கொஞ்சுகொண்டே அதை நன்றாக அடித்து விறைக்க வைத்து வாயில் ஏச்சு ஊரும் பொழுது சுண்ணியை வாய்க்குள் விட்டுக்கொண்டாள்.மெய்ட் ஆண்ட்டி நிறைய சுன்னி ஊம்பி அனுபவம் இருப்பதால் சுண்ணியை அழகாக வாய்க்குள் விட்டு உரிந்து ஊம்பி சுகம் கொடுத்து காஞ்சு வர வைக்கும் தமிழ் ஆண்ட்டி ஹாட் பிலௌஜுபி வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் மெய்ட் பிலௌஜுபி ஆண்ட்டி விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.