தங்கை தாகமாக இருக்கிறது என்று உம்பி கஞ்சை குடிக்கிறாள்

0 views

இளமையான பங்களோறே தங்கை செக்ஷியாக சுன்னியை சாப்பி உம்பூகிறாள். இவள் நேற்று தான் அண்ணனை செக்ஷியாக குத்தியை நாக வைத்து ஊதல் பின்பு சுன்ணி பாலை குதித்தாள். ஆனால் இவளுக்கு சுன்ணி பாலின் சுவை னாகிலே ஓடி கொண்டதால் அது எப்பொழுதும் வென்றும் என்று அடம் பிடிக்கிறாள்.

அன்ன தங்கை இருவரும் ஒரு அறையில் படுத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது தங்கை தாகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அண்ணன் சுன்னியை சாப்பி உம்ப ஆரம்பிக்கிறாள். அண்ணன் தங்கை காம வெறி பிடித்து சுன்னியை உம்புவத்தை காம படம் எடுக்கிறான்.

தங்கை தாகமாக இருக்கிறது என்று சூலி சுன்ணி பால் வர வரைக்கும் சுன்னியை சாப்பி கொண்டே இருக்கிறாள். அண்ணனுக்கு வெளியில் செல வென்றும் என்பதற்காக சுன்னியை அடித்து கஞ்சு வர வைக்க முயற்சி செய்கிறான்.

இந்த வெகுளியான பெண் போல் நடிக்கும் தங்கை செக்ஷியாக வாய்யை திறந்து சுன்ணி பாலை குடிக்க காண்பிக்கிறாள். இவள் வாய்யை திறந்து கன்பிப்பது குருவி குடிகள் வாய்யை சாப்பிட திறப்பது போல் இருக்கிறது. காம தங்கை தாகாத்திற்கு சுன்ணி பாலை உம்பி சாப்பிடுவதை ராசியுங்கள்.