மன்மத நீர் கொப்பளிக்கும் டீந் கர்ல் தமிழ் வர்ஜிந் ஸெக்ஸ்

0 views

என் வாழ்வில் பல பெண்களை காமம் தீர ம்யாடர் முடித்து இருக்கிறேன் அண்ணல் ஒரு வர்ஜிந் கிழியாத பெண்ணை கூட ம்யாடர் செய்து பார்த்தது இழை, ஆகயல் பக்கத்து வீட்டு இளம் டீநேஜ் கர்ல் பாேசி உஷர் செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

அவள் ஸ்கூல் முடித்து காலேஜ் ஜாய்ந் செய்யும் நிலையில் இருந்தால், சில நாட்களாக பாேசி நஂபர் வாங்கிக்கொண்டேன். தினனும் ஆபாச வீடியோ அனுப்பி ப்லூ ஃபில்ம் பார்க்க வைத்தேன். ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இலாத நேரமாக பார்த்து உள்ளே சென்றேன்.

முதலில் ஸெக்ஸ் வேண்டாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருந்தால், கட்டிப்பிடித்து கிஸ் ஆதிக்க ஆரம்பித்தவுடன் ம்யாடர் அடிப்பதற்கு ஆக்ஸெப்ட் செய்தால். பின்பு அவளின் பாண்ட் ஜாத்தி எல்லாம் கழத்தினேன். உள்ளே ஹேர் ஶேவ் செய்த நிலையில் இருந்தால்.

போலீஸ் தாடி போன்ற பூளை வர்ஜிந் ஸீல் பிரிக்க கூத்தியில் விட்டு ஆழமாக ஆத்டினேன். அவளின் பூண்டாய் ஓடையில் இருந்து மன்மத நீர் கோபலித்துக்கொண்டு வெளியில் வந்த தமிழ் வர்ஜிந் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்