தமிழ் பூண்டாய் ஸெக்ஸ் நிறைய முறை கஞ்சு வர வைக்கும் வீடியோ

0 views

மிக செக்ஷியாக மனைவி கணவனை குத்தியில் ஊக்க விடுகிறாள், இவன் ஏவளவு வேகமாக ஊகிறான் என்று மட்டும் பாருங்கள். இவன் ஊதத்தில் மனைவிகு காம சுகம் தங்க முடியாமல் நிறைய முறை பூண்டாய் கஞ்சு வருகிறது.

சில பெண்களில் இவளை போல தான் பூந்டையில் ஊக்க ஊக்க கஞ்சு வந்துகொண்டே இருக்கும், இந்த கணவன் இவளை விடுவதாக தெரிய வில்லை காதர காதர ஊது தழுகிறான்.

சில பெண்கள் பூந்டையில் ஒரு முறை கஞ்சு வந்தாலே ஊபத்தை போதும் என்று சோலி நிறுத்தி விடுவார்கள் ஆனால் இந்த மனைவி கணவன் நிறைய முறை ஊத பொழுதும் அவள் படுத்து ஊக்க பூந்டையை காண்பிக்கிறாள்.

கணவன் மனைவி பூந்டையில் இனி கஞ்செ வர கூடாது என்ற முடிவில் ஊது தழுகிறான், மனைவி பூண்டாய் நீர் பீறிக்கிட்டு அடிக்கிறது. பூண்டாய் நீரை சுன்ணி மீது தடவி மிக செக்ஷியாக ஊது சுகம் தருகிறான். வைஃப் தமிழ் பூண்டாய் ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து மகிழுங்கள்.