தமிழ் முரட்டு சுன்ணிக்கு ன்றி ஆஂடீ ஸோஃபா ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

ஏனொட நண்பன் மூலம் வெள்ளினாட்தில் இருந்து வந்த தமிழ் ன்றி ஆஂடீ அறிமுகம் கிடைத்தது. இருவரும் ஆரம்பத்தில் நல்ல நண்பர்கள் போன்றே பழகினொம். ஒரு நாள் என் வைஃப் கூட ம்யாடர் அடிப்பதை ஜன்னல் வழியாக ஆஂடீ பார்த்து விட்டால்.

அன்றில் இருந்து மேலும் நெருக்கமாக பழகி, ஒரு நாள் கெஸ்ட் ஹௌஸ் அழைத்து சென்றாள். என்னை ஒன்றும் ப்ேச விடாமல் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி நிர்வாணமாக ஸோஃபா மீது அமர வைத்தால். ஸெக்ஸ் மோகத்தில் ஜாத்தியை கூட கழத்கமல் கொஞ்சம் விளைக்கி விட்டு பூளை கூத்தியில் சொருகி கொண்டாள்.

என் முரட்டு சுன்ணிக்கு அடிமையாகி மேலும் கீழுமாக ஏறி குதித்து அடித்தால். பூலின் மேல்புற தோள் கீழே இறங்கி ஏறியது, பின்பு பூளை உம்புவதற்கு முத்தி போட்டு கொண்டாள். இதுபோல மாதிரி மாதிரி ஸெக்ஸ் செய்து சுகத்தை அடைந்தால்.

ஃபைநலீ ஏனொட சூனியை வேகமாக குலுக்கி விட்டு ஸ்பர்ம்ஸ் வர வைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபத்துக்கொண்டு இருந்தால். பின்பு ஆஂடீ கூத்தியில் விந்தை இறக்கி மீண்டும் ஒத்ேன்