தமிழ் நடிகை நக்ம செக்ஷியாக உம்பி ஊகிறாள்

0 views

பாருங்கள் இளமையான காம தமிழ் நடிகை நக்ம செக்ஷியான ஆனுதன் உளாசமாக ஊது நடிக்கிறாள். இவள் இப்பொழுது காம படங்களில் நடித்து ஆண்களை கவருகிறாள் பின்பு இவனது செக்ஷியான உதமா நிர்வாணமாக காண்பித்து ஆண்களின் சுன்னியை விரைக வைக்கிறாள்.

காம நடிகையின் அழகா பாருங்கள் முலி குத்தி ஏவளவு அழகாக இருக்கிறது என்று, இவள் உடம்பை நிர்வாணமாக காண்பிக்கும் பொழுது செக்ஷியாக இசை ஊதுகிறது. பின்பு இவள் ஒரு செக்ஷியான ஆணின் சுன்னியை கூத்த வைத்து அமர்ந்து உம்ப ஆர்றம்பிக்கிறாள்.

இந்த ஆண் நடிகனின் சுன்ணி நான்கு விறைத்து இருக்கிறது அவனது கோட்டை முதல் சுன்ணி முழுவதும் நாக்ள் னாகி சுகம் தெருகிறாள் பின்பு இவள் படுத்து கொண்டு குத்ியாயை காண்பிக்க அவளவு நன்றாக நாக்ள் னாகி சுவைக்கிறான். இவள் குத்தியில் நிறைய ஆண்கள் ஊது கிழிந்து இருக்கிறது அதில் நாகை வைத்து செக்ஷியாக சாப்பி னாகி சுகம் தருகிறான்.

குத்தியை னாகி சுன்னியை விட்டு ஊது புடை கஞ்சை வர வைத்து சுது ஊட்டாய்யில் சுன்னியை விட்டு ஊது வாயில் கஞ்சை அடித்து ஊஉத்திறுகிறான். இவர்கள் செக்ஷியாக காமம் செய்வதை பார்த்து ராசியுங்கள்.

 

Related videos