தமிழ் மைத் ட்ரைவர் & ஓநர் தொடர்பு வைத்த வேலைக்காரி ஸெக்ஸ்

0 views

எனக்கு ஏனொட வேலைக்காரி மீது நீண்ட நாட்களாக சந்தேகம் இருந்தது. ஒரு நாள் ஏனொட வீட்டின் முழுவதும் ஹிடந் வீடியோ க்யாமர செத்துப் செய்து விட்டு மானவியுடன் வெள்ளியில் சென்று விட்டேன். நானாக வீட்டில் இலாத நேரத்தில் ட்ரைவர் வேலைக்கரியை பார்க்க வீட்டுக்கு வருகிறான்.

இருவரும் ஸெக்ஸ் அஃபேர் வைத்து கொண்டு இருககணாக! அவளின் சரீயை கழட்டி முளையை சாப்பி பின்பு உதட்டில் ளீபிளோக்க் கிஸ் செய்து விட்டு எழுந்து சென்று விடுகிறான். அன்று இரவு வேலைக்கதரியின் வீடியோ பார்த்து ஸெக்ஸ் மூடு ஆகிறேன்.

பின்பு ஒரு நாள் வைஃப் இலாத நேரத்தில் வேலைக்ககறிக்கு அவள் செய்த வீடியோ போட்டு கட்டி ம்யாடர் போட அழைத்தேன். அவளும் கூசப்தாமல் வந்து பேதில் படுதல், ப்லௌஸ் கழட்டி முளையை பிசைந்தேன். உடதைல் ளீபிளோக்க் கிஸ் செய்து ஏசியை குடித்தேன்.

பின்னர் பூண்டாய் ஓடையில் ஊளை இறக்கி வேகமாக ஒல்லு ஒத்த தமிழ் மைத் ஸெக்ஸ் வேலைக்காரி காம வீடியோ பாருங்கள்!