ஸந்‌டே ஆஃப்டர்‌நூந் புருஷன் லுங்கி தூக்கி தமிழ் ஹௌஸ் வைஃப் ஸெக்ஸ்

0 views

ஏனொட புருஷன் ஒரு ப்ரைவேட் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டு இருக்கிறார். எனை விட 10 வயது மூத்தவர். எனக்கு கூத்தியில் ஊழ் போட வேண்டும் என்று அரிப்பு எடுத்படி இருக்கும். அவுரு ஓனும் செய்யாமல் லீவ் நாட்களில் மட்டும் அதற்கான நேரத்தை கொடுப்பார்.

கடந்த ஸந்‌டே ஆஃப்டர்‌நூந் ரூமில் க்யாமர செட் செய்து விட்டு இருவரும் ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்தோம். முதலில் அவுரோத லுங்கியை முத்தி அளவுக்கு தூக்கினேன். சூனி பெருசக பழம்பு போல படம் எடுத்து அடியபடி இருந்தது.

சூனியை வாய்க்குள் விட்டு வேகமாக உம்பினேன். பின் ஏனொட பண்டை கழட்டி பூண்டாய் ஓடையை நக்க விட்டேன். புருஷன் வாய் பட்டவுடன் காம உச்சத்தில் மாரினேன். அந்த நேரத்தில் அவுரோத சூனி மேல் ஏறி அமர்ந்து வேகமாக ஊழ் போட ஆரம்பித்தேன்.

அது எனக்கு சிறந்த இன்பத்தை வாரி கொடுத்தது. நானும் ஏனொட கணவனும் செய்த தமிழ் ஹௌஸ் வைஃப் வீடியொஸ் பாருங்கள்!