சொத் இஂடியந் கபல் ஊட்டி ரூமில் ஹநிமூந் ஃபக் செய்யரங்க

0 views

இந்த விடெோவில் ஒரு அழகிய கபல் தங்களோட ஹநிமூந் ஃபக் பண்றங்கணு பாருங்க! இவர்கள் இருவரும் சொத் இந்தியாவில் உள்ள பெரிய ரீச் கபல், இவர்களுக்கு அடிக்கடி புது புது இடங்களுக்கு சென்று ஊழ் போட வேண்டும் என்ற ஆசை அதிகமாக இருக்கிறது.

வாக்கதிோன் லீவ் எடுத்து கொண்டு தோழியை ஊட்டய்க்கு குளிர் நிறைந்த நேரத்தில் அழைத்து செல்கிறான். இருவரும் பெரிய ஹோடெல் ஒன்றில் ஸெட்ல் ஆகி, உடம்பில் போட்டு துணி கூட இலாமல் நிர்வாணமாக இருக்காங்க! அவுங்க ம்யாடர் போடுவதை பார்க்க வேண்டும் என்று வீடியோ ரெகார்ட் செய்யரங்க!

அவர்களின் முகத்துக்கு நேராக வீடியோ க்யாமர வைத்து விடுகிறார்கள். பின் அந்த பெந் உதட்டில் தேவிதிய போல லிப்‌ஸ்டிக் போட்டுக்கொண்டு டாகீ பொசிட்டிஒணில் சூதா காட்டியபடி செக்ஷியாக இருக்கிறாள். அவன் பின்னால் அழுத்தமாக சூனியை விட்டு அடித்து கண்சியை இறக்கி விட்டு பாத்‌ரூம் சென்று விடுகிறான்.

இது போல தமிழ் ஹநிமூந் ஸெக்ஸ் பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க!