சொந்த தங்கையை ஆஸ் புகக் பண்ணும் அன்னான்

0 views

நான் காலேஜ் முடிச்சிட்டு வெட்டியாக வேளைக்கு போகாமல் இருந்து வந்தேன். என்னோட சொந்த தங்கை வெள்ளி ஊரில் காலேஜ் படிச்சிட்டு லீவு சமயத்தில் மட்டும் வீட்டுக்கு வந்து செல்வாள். என் தங்கையிடம் பல மாற்றங்களை பார்க்க ஆரம்பித்தேன். என்னிடம் ரொம்ப கிளோஸ் ஆஹ் பழக ஆரம்பித்து செஸ் மூடு ஏற்றி வந்தால். எனக்கு மிகவும் பிடித்த தமிழ் ஆஸ் புகக் சம்பவத்தை தங்கையுடன் நடத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று தரையில் நிர்வாணமாக படுக்க வைத்து வித விதமாக ஒக்க ஆரம்பித்தேன். கஞ்சி தண்ணி வரும்போது வெளியில் அடித்த செஸ் வீடியோ பாருங்க மேலும் இது போன்ற குடும்ப செஸ் உறவுகளின் உச்சத்தை பார்க்க இங்கு வாங்க.