சாவித் பாபி ஸெக்ஸீ ஸரீ அணிந்து இஂடர்‌வ்யூ செல்கிறாள்

0 views

சாவித் பாபி கணவனுக்கு வேலை போய் விடுகிறது அதை சாவித் பாபி இடம் சொலுகிறான். அப்பொழுது டாக்டர் என சொலினார் உனக்கு ஓக் வா என்று கேட்டான்? அப்பொழுது பாபி டாக்டர் உடன் ஊத நினைவாய் நினைத்து பார்த்து அது சரி ஆகித்ுச்சு என்று சொலுகிறாள்.

பின்பு என் தோழி வேலை தான் செய்துகொண்டு இருக்கிறாள் அவள் இரண்டு நாட்கள் கழித்து ரெஸ்யூமெ எடுத்து வருவதாக சோலி இருக்கிறாள். எனக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைத்து விடும் ஆனால் எந்த ட்ரெஸ் அணிந்துகொண்டு செழலழ்ம் என்று யோசிக்கிறேன்.

நான் செக்ஷியாக இருந்தால் தான் நன்றாக இருக்கும், சரி ப்லூ ட்ரெஸ் அணிந்துகொண்டு செழலாம், மனோஜ் ஸரீ அணிந்து இருப்பதை பார்த்து உங்ககுளு கண்டிப்பாக வேலை கிடைத்து விடும் என்று சொலுகிறான்.

இந்த சாவித் பாபி விடேோவின் முழு பதிவினையும் படிக்க சாவித் பாபி காமிக்ஸ் பக்கத்தை தொதறுங்கள்.