ஸேலம் மாம்பழம் மூலை கொண்ட கொழுத்த அண்ணி ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

நான் காலேஜ் முடித்து விட்டு வீட்டில் வெட்டியாக வேலை இலாமல் இருக்கிறேன். ஏனொட அண்ணன் ஒரு அழகான கொழுத்த மல்லு ஆஂடீ போன்ற பெண்ணை திருமணம் செய்தான். அவன் கல்யாணம் செய்த கொஞ்ச நாட்களில் வெள்ளினாடு சென்று விட்டான்.

வீட்டில் காமவெறி பிடித்து போன அண்ணியை ஒக்களாம் என்று முடிவு செய்தேன். ஏனொட தமிழ் அண்ணி ஸெக்ஸ் செய்வதற்கு ஒரு அருமையான நாள் காத்துக்கொண்டு இருந்தேன். ஒரு முறை வீட்டில் யாரும் இலாத நேரமாக பார்த்து ஸேலம் மாம்பழம் போன்ற மூலை கொண்ட அண்ணியை மயக்கினேன்.

அவளின் மூலை காம்புகழை கையால் பிடித்து பிசைந்தபடி பூந்டையில் சூனியை ஆழமாக விட்டு ஒத்து தள்ளினேன். அவள் இன்பத்தில் துதி துடித்து பொன்னாள், கதாசியில் அண்ணி கூத்தியில் கன்சி இறக்கி விட்டு மேலே படுத்து உறங்கினேன். இது போன்ற கொழுத்த பேண்ங்கலை ம்யாடர் போடும்போது கன்சி நெறைய வரும் அண்ணி ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!