பாண்டிச்சேரி காலேஜ் ஜூனியர் பையன் செய்நிவர் பெண்ணை ஓக்கும் மாம்ஸ்

0 views

பாண்டிச்சேரி காலேஜ் கொப்பிலே லவ் செய்து ரூம் போட்டு புண்டையில் சுண்ணியை விட்டு நன்கு ஓல் செய்து இருவரும் காதல் செய்யும் செஸ் மாம்ஸ். எனது ஜூலினோர் பையனை நான் உஷார் செய்து அவனை ரூம் போடா வைத்து என் புண்டை காண்பித்து சுண்ணியை விட செய்து இருவரும் ஓல் செய்து கூதி சுகம் அனுப வைத்தோம். நான் செயினோர் என்பதால் என் புண்டை மீது அதிகமாக ஆசை வைத்து இருக்கிறான் அவனை படுக்க வைத்து சுண்ணியை பிடித்து என் புண்டையில் விட்டு ஓல் செய்து கூதி காஞ்சு எடுத்து என்ஜோய் செய்தேன்.