பக்கத்து வீடு மனைவியை கிச் செய்து ஈர கூதியில் ஓக்கிறான்

0 views

எனது பக்கத்து வீடு மனைவியை இரவில் அவள் வீட்டிற்கு சென்று காம படம் எடுத்துக்கொண்டே கூதியில் சுன்னி விட்டு ஓத்து கூதி சுகம் கொடுத்தேன்.இவள் கணவன் நைட் undefined சென்று விடுவான் அதனால் இந்த மனைவி என்னை இரவு நேரத்தில் வீட்டிற்கு அழைத்து என் உடன் ஓல் செய்து என்ஜோய் செய்யுவால்.திருட்டு மங்கையை சாப்பிட தான் மனம் ஏங்குகிறது இவளை கிச் செய்துகொண்டே கூதியில் சுண்ணியை விட்டு ஜாலியாக ஓல் செய்து என்ஜோய் செய்துகொண்டே இருந்தேன்.இந்த முறை இவள் கூதியில் அதிகமாக ஈரம் சுரந்து சுகமும் அதிகம் கிடைத்தது இரவு நேரத்தில் ஓல் செய்வதே ஒரு தனி விதமான காம சுகம் என்று தான் சோலா வேண்டும். கள்ள காதல் மனைவியை இரவில் சுவைத்த தமிழ் செஸ் செகிரெட் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆஜர் விபெ பிலாக்கிங் சிலிப்ஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.