ஓயோ ரூமில் ஃப்ரெஶ் இஂடியந் லவிஂக் ஜோதி வர்ஜிந் போர்ன்

0 views

நானும் ஏனொட கதலியும் நீண்ட நாட்களாக வர்ஜிந் கொஊப்லேளாக இருந்து வந்தோம். நாங்க லவ் பன்னாளும் ம்யாடர் ஒன்றும் போடாமல் வேஸ்ட் பீஸ் போல இருந்தோம். காலேஜ் முடித்த சமயத்தில் இருவரும் ம்யாடர் போடலாம் என்று முடிவு செய்தோம்.

இருவரும் புறப்பட்டு ஓயோ ரூமுக்கு ஃப்ரெஶ் இஂடியந் லவிஂக் ஜோதி போர்ன் பண்ணுவார்க்கு சென்றது போல சென்றோம். முதலில் கிஸ் அடித்து எங்களோட ரொம்யாந்ஸ் சம்பவத்தை ஸ்டார்ட் செய்தோம். அது ஒரு கட்டத்தில் னெருகதை கொடுக்கும்போது சுகத்தின் உச்ச நிலையை அடைந்தோம்.

அப்பொழுது பார்த்து அவளோட ஆடையை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கழட்டி எறிந்தேன். அவளுக்கு உச்சக்கட்ட சுகத்தை கொடுத்தேன். அப்பொழுது மூலை பிசைந்து கம்பை சப்பினேன். பின்னர் அவளோட கால்களை விரிச்சி வச்சி பூண்டாய் ஓடியாயில் சூனியை செலுத்தி ஆழமாக இறக்கி வேகமாக ம்யாடர் போட ஆரம்பித்தேன்.

கதாசியல் அவளோட கூத்தி மேலே விந்தை தெளித்த ஆர்வம் மிகுந்த ம்யாடர் வீடியோ பாருங்க!