நண்பன் சித்தியை ஹோடெல் ரூமில் ஊகும் ஸெக்ஸ் காட்சி

0 views

சித்தி குத்தியில் விட்டு ம்யாடர் போட ஆரம்பித்தேன்.

நண்பன் சித்தி கணவன் வீட்டில் ஈலாததால் நான் அடிக்கடி வீட்டிற்கு சென்று இருவரும் செக்ஷியாக பார்த்து பழக ஆரம்பித்தோம்.

பின்பு தான் இந்த சித்தி காமம் மீது அதிக இஂட்ரெஸ்ட் இருப்பவள் என்று, செக்ஷியாக என் சுன்னியை சித்தி குத்தியில் விட்டு ம்யாடர் போட ஆரம்பித்தேன்.

நான் அவள் மீது படுத்து ஊகும் பொழுது என் சூது மீது கை வைத்து தடவினாள். பின்பு இருவரும் நின்ற நிலையில் ஊக்க ஆரம்பித்தோம்.

நின்ற நிலையில் ஊகும் பொழுது சித்தி செமாயா சூதா அசைத்து வேகமாக ஊழ் செய்தாள். இந்த நிலையில் செமாயா ஊது விட்டு இருவரும் படுத்து ஊக்க ஆரம்பித்தோம். நண்பன் சித்தி என் மீது எஅறி குதித்து ஊது விந்து வர வைத்த தமிழ்க்ஷ்தவிடேோஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஜே வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.