மெய்ட் பெண் குதித்து ஓத்து சுகம் தரும் க்ஸ் விதேஒஸ்

0 views

மெய்ட் பெண்ணை உஷார் செய்து அவள் உடன் நிர்வாணமாக ஓக்கிறான் இந்த மெய்ட் பெண் ணம் தருகிறேன் என்று சொல்லியதும் முகத்தை காண்பிக்காமல் நூடேடாக ஊக்க சம்மதிக்கிறாள்.இந்த தமிழ் பெண் பணம் கிடைக்கிறது என்பதற்காக மட்டும் இவன் உடன் ஊக்க விலை இவள் கணவன் அடிக்கடி இவள் புண்டையில் சுகம் தர மடிகிறான் என்பதால் நிறைய புண்டையில் அரிப்பு எடுக்கிறது.பெண் கூதியில் அரிப்பு எடுத்துவிட்டால் போதும் உடனே அவர்கள் காலா காதல் சுண்ணியை தான் முதல் முதலில் தேட ஆரம்பிப்பார்கள். இந்த பெண் பூளை ஊம்ப ஆசை பட விலை அதனால் கூதியில் மட்டும் ஊக்க விடுகிறாள்.