மகன் அண்ணியை குத்தியில் நாக்கு போது செக்ஷியாக ஊகிறான்

0 views

பாருங்கள் காம படத்தில் மகன் தந்தையின் இரண்டாவது மனைவியை செக்ஷியாக ஊபத்தை. இவள் இப்பொழுது தான் புதிதாக வீட்டில் தந்தையோடு வாழ்ந்து வருகிறாள் பின்பு இவள் நிர்வாணமாக தனது கால காதலனுக்கு செக்ஷியான மூலை குத்தியை மொபைல் காமில் காம பிக் எடுத்து அனாப்புகிறாள். நண்பர்களுடன் வெளியில் சென்று வந்த மகன் அதை மறைந்து நின்று அண்ணியின் மூலை குத்ியை பார்த்து உறைந்து போய் நிற்கிறான். பின்பு அண்ணி குளியல் அறையில் குளிப்பதை மறைந்து நின்று பார்த்து சுன்னியை வெளியில் எடுத்து கை அடிக்கிறான்.

அண்ணி இவனை பார்த்து வந்து என்னௌஉ என தைரியம் என்று கேட்டு அமபனை முடி போட வைத்து அவளின் குத்தியை மகன் வாயில் வைத்து தேக்ிறான். மகன் உண்மையில் குத்தியில் நன்றாக நாக்கு போது புடை கஞ்சு வரும் வரை நாகை குத்தி ஊட்டாய்யில் விட்டு சாப்புகிறான். பின்பு அண்ணி இவனது சுன்னியை வாயில் வைத்து சாப்பி உம்பி அவைன் குத்தியில் சுன்னியை இறகுகிறாள், மகன் தொகயி நிலையில் அண்ணியை வைத்து குத்தியில் செக்ஷியாக ஊகிறான் பின்பு இவன் மீது படுக்க வைத்து குத்தியில் ஊஇக்கிறான். இந்த தெளிவான ஹ்ட் காம படத்தை தவறாமல் பார்த்து மகிழுங்கள்.