மதுரை விலேஜ் கிற்லுடன் டாகீ ஸெக்ஸ் அடிக்கும் தமிழ் ம்ம்ச் வீடியோ

0 views

நான் நீண்ட நாட்களாக பேண்ஙகளுடன் தொடர்பு வைத்து இருக்கிறேன். பல பேண்ஙகளுடன் ஸெக்ஸ் செய்து பழக்கம் கொண்டு இருக்கிறேன். நான் மதுரையில் உள்ள காலேஜ் ஒன்றில் ஃபைநல் யியர் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். எனக்கு ஒரு விலேஜ் பெண்ணுடன் தொடர்பு கிடைத்தது.

அவ கூட தைழி செக்ஷியாக பாேசி வந்தேன். அவளுக்கு தேவையான பித்து படம் எல்லாம் அனுப்பி விட்டேன். அவள் அதை பார்த்து மூடு ஆகி இரவில் செக்ஷியாக பாெசிக்கொண்டு பூந்டையில் விரல் போட்டுக்கொள்வாள். ஆவலுடன் ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று வெறியாக இருந்தது.

ஒரு நாள் அவளோட வீட்டில் யாரும் இலாத நேரத்தில் எனை அழைத்தால். கீற்மம் என்பதால் தெரியாமல் உள்ளே போனேன். அவளை நாய் போல டாகீ ஸ்டைல் ஸெக்ஸ் செய்ய ஆசைப்பட்டேன். முத்தி போட வைத்து ஏனொட சூனியை பின் வழியாக மெதுவாக உள்ளே செலுத்தி வேகமாக அடித்தேன்.

அதை வீடியோ எடுத்து நண்பர்களுக்கு கொடுத்து காசு பார்த்தேன். தமிழ் ம்ம்ச் க்லிப்ஸ் பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க!

Related videos