மதுரை மனைவி கருப்பு ஜாகிட் அணியும் பூப்ஸ் செஸ் விதேஒஸ்

0 views

மதுரை மனைவி டிரஸ் சங்கே செய்கிறாள் அதை தன காதலனுக்கு காம படம் எடுத்து காண்பிக்கிறாள். இவள் முலையி நிர்வாணமாக காண்பித்து விட்டால் முலை மீது இருக்கும் ஆசை பொய் விடும் என்று முலையை நிர்வாணமாக காண்பிக்காமல் அரை நிர்வாணமாக காண்பிக்கிறாள்.முலையை நூடேடாக பார்ப்பதை விட இது போன்று முலையை அரை நிர்வாணமாக பார்க்கும் பொழுது தான் அதில் ஒரு காம வெறி இருக்கும் அது செம மூடு தரும்.இந்த ஆண்ட்டி டிரஸ் சான்ஸ் செய்கிறாள் உள்ளே வெள்ளை நிறத்தில் ப்ரா அணிந்துகொண்டு இருக்கிறாள் அதில் இவள் முலை பெரிதாக பழுது தெரிகிறது. ஜாகிட் அணியும் பொழுது தான் அவள் முலையை சரியாக காண்பிக்கிறாள்.இவளது காலா காதலன் கொடுத்து வைத்தவன் என்று தான் சோலா வேண்டும் இவளவு பெரிய முலையை அணு அணுவை அனுப வைத்து என்ஜோய் செய்வான். மனைவி தமிழ் பிக் பூப்ஸ் காண்பித்து செம மூடு வர வைக்கும் தமிழ் பூப்ஸ் த்விட்டேர் செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் பிக் பூப்ஸ் செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்