மும்பை சித்தியை பாத்ரூமில் குனிய வச்சி ஸெக்ஸ் செய்தேன்

0 views

நான் சென்னையில் உள்ள ஒரு காலேஜ் ஒன்றில் ஃபைநல் யியர் முடித்து விட்டு மேற்படிப்பு படிக்க மும்பை சென்று இருந்தேன். அங்கு ஏனொட ஸெக்ஸீ சித்தி வீட்டில் ஸ்டே செய்து இருந்தேன். சித்தப்பா அடிக்கடி சித்தியை எனுதான் தனியாக விட்டு ஊருக்கு சென்று விடுவார்.

எனக்கு ஏனொட கொழுத்த சித்தியை ஊது பார்க்க வேண்டும் என்று வெறி இருந்தது. அதற்காக சில முயற்சிகளை செய்து பார்த்தேன். முதலில் அவளும் தனியாக இருந்த நேரத்தை ஏற்பாடு செய்தேன். பாத்‌ரூம் டோர் லாக் செய்யாமல் பிஸ் அதித்தபடி இருந்தால்.

நான் அதை வேடிக்கை பார்த்தபடி இருந்தேன். பின் அவளே வந்து ம்யாடர் போட அழைப்பு வீத்த்ஹல். கீழே மந்தி போட்டு ஏனொட பூளை மேலும் கீழுமாக உம்பி சுகத்தை கொடுத்தல். பின் அவளோட கூத்தியில் விரல் விட்டு ஆட்டி ஃபிஂகரிஂக் செய்தேன்.