கால்களை விரித்து குத்தியில் ஊகும் வ்வ்வ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ தமிழ் வீடியொஸ்

0 views

மனைவி கால்களை விரித்து குபர படுக்க போது செக்ஷியாக குத்தியில் சுன்னியை சொருகி ம்யாடர் போட ஆரம்பிக்கிறான், மனைவி குத்தியில் சுன்ணி இறங்கும் பொழுது செக்ஷியான ரியாக்ஶந் தருகிறாள்.

இது போன்று ரியாக்ஶந் கொடுப்பதை பார்க்கும் பொழுது தான் ஆண்களுக்கு அதிகமாக மூடு வர காரணமாக இருக்கிறது, செக்ஷியியாக கணவன் ஊகும் பொழுது மனைவி செக்ஷியாக கத்தி முணரா ஆரம்பிக்கிறாள்.

பெண்கள் ஊகும் பொழுது முனறுவதை கேட்கும் பொழுது இன்பமாக இருக்கும், நிறைய ஆண்கள் அந்த முணராலை கேட்பதற்காகவே பெண்கள் குத்தியில் வேகமாக ஊபத்தும் உண்டு.

இந்த மனைவியை வட்டமாக வைத்து செக்ஷியாக குத்தியில் ஊதுக்கொண்டே இருக்கிறான், மனைவியும் நகர முடியாமல் செக்ஷியாக ஊஒக குத்தியை காண்பித்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறாள். கணவன் ஊது கஞ்சை சூது மீது அடித்து ஊற்றுகிறான். இது போன்று மேலும் பல வ்வ்வ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ தமிழ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.

Related videos