ஜாத்தி கழத்கமல் வீட்டில் அண்ணன் தங்கையை ஒத்த தமிழ் விலேஜ் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் சென்னையில் உள்ள ஒரு கொம்பணியில் வர்க் செய்து வருகிறேன். கரோந லோக்க்தோவ்ன் சமயத்தில் வீட்டுக்கு லேவெக்கு வந்தேன். ஏனொட பெற்றோர்கள் ஃபார்மர்ஸ் ஆகையால் தினனும் வெள்ளியில் வேலைக்கு சென்று விடுவார்கள். வீட்டில் நானும் தங்கை மட்டும் தினனும் தனியாக இருந்தோம்.

எனக்கு தங்கச்சியை ஒத்து பார்க்க வேண்டும் என்று காமவெறி எடுத்து கொண்டது. அவளுக்கு ஒரு சில பித்து படம் கட்டி, ம்யாடர் போட ஓக் சொல்ல வைத்து விட்டேன். ஒரு நாள் மதிய நேரத்தில் க்யாமர செட் செய்து வைத்து விட்டேன்.

பின் அவளை கீழே பெட்ஷீட்டில் படுக்க வைத்து மேலே புரந்து கிஸ் அடித்து ஏனொட சூனியை கூத்தியில் நுழைத்து ஒக்க ஆரம்பித்தேன். நான் ஒப்த்தை பார்க்க முடியாமல் வெட்கததில் முகத்தை மறைத்து கொண்டாள்.

திருப்பி படுக்க வைத்து பின் வழியாக ஒத்ேன். பின் மேலே ஏறி அமர வைத்து வேகமாக ஒத்து விந்தை காகிய தமிழ் விலேஜ் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்க!