இருட்டு அறையில் வையில் முரட்டு கூத்து வாங்கிய தமிழ் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ

0 views

நான் ஒரு தமிழ் தேசி கர்ல்! நான் சென்னையில் உள்ள பெரிய இஂஜிநியரிஂக் கொள்ளேகேலா ஃபைநல் யியர் ஸ்டூடெஂட். வீட்டில் எனக்கு செலவுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டாங்க! ஆகையால் பார்ட்-தீமே ஜாப் பார்ப்பது போல ஊழ் போடுவதில் எக்ஷ்பெற்த்தக மாரினேன்.

அந்த சமயத்தில் ஆஃப்ரிக நாட்டிலிருந்து வந்த ன்றி ஆன்ணுடன் ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று ப்ரோகர் கிட்ட இருந்து இந்ஃபர்மேஶந் வந்தது. எனக்கும் கருப்பு சூனி கூட சண்டை போட வேண்டும் என்று வெறி வந்தது.

அன்று ரூமுக்கு புறப்பட்டு சென்றேன். நான் இஂடியந் கர்ல் என்று அறிந்து கொண்டு, “இருட்டு அறையில் முரட்டு கூத்து” என்ற டைலாக் ஏற்ற போல பெரிய சூனியை வெள்ளியில் எடுத்து முகத்தில் மீது வைத்து சப்ப சொன்னான்.

நானும் ஆர்வத்தில் சூனியை மேலும் கீழுமாக வெட் ஆகும் அளவுக்கு சாப்பி சல்லி எடுத்தேன். நீண்ட நேரமாக உம்பி விந்தை வையில் தெளித்த தமிழ் ப்ளொவிஜோப் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பண்ணுங்க!