ஹௌஸெவிபெ தம்பி நண்பன் சுண்ணியை செமயா ஊம்புகிறாள்

0 views

என் தம்பி நண்பனை உஷார் செய்து அவன் சுண்ணியை ஊம்பி வசியம் செய்து அடிக்கடி வீட்டிற்கு வர வைத்து அவன் உடன் உல்லாசமாக இருந்தேன். உல்லாசமாக இருக்கும் பொழுது மூடு தங்க முடியாமல் அவனும் எப்பொழுது என் வாய்க்குள் சுண்ணியை விடலாம் என்று காத்துகொண்டு இருப்பான். இந்த முறை நான் அழகாக சுண்ணியை ஊம்பி விடுவதை அவன் காம படம் எடுத்தான் நான் சுன்னியில் விந்து வரும் வரை விடாமல் உரிந்து ஊம்பிய தமிழ் க்ஸ் வீடியோ பார்த்து மூடு ஆகுங்கள். இதே போன்ற ஹௌஸெவிபெ ஆஜர் பிலௌஜுபி செய்வதை காணுங்கள்.