கிராமத்து மனைவி புண்டையில் ஓத்து காஞ்சு இறக்கும் செக்ஸ்ய் சாப்டுறே

0 views

கிராமத்து மனைவி காலா காதலன் உடன் படுத்து ஓத்து என்ஜோய் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாள் கூதி அரிப்பு எடுப்பதால் இளம் காதலன் உடன் ஓக்கிறாள். இவள் கணவன் வயதில் அதிகமாக இருக்கிறான் அதனால் இவள் கூதியில் ஓக்கும் பொழுது காஞ்சு எடுக்காததால் இருப்பதால் இளம் காதலன் உடன் ஓக்கிறாள். கள்ள காதலன் மனைவி மீது படுத்துக்கொண்டே சுண்ணியை புண்டைக்குள் விட்டு ஜாலியாக ஓத்து இறுதியில் காஞ்சு முழுவதையும் கூதிக்குள் இறங்குகிறான். பின்பு மனைவி கூதிக்குள் இறக்கிய தஞ்சை கூதி விரித்து காண்பித்து ஒழுக விட்டு பிறகு முலை மீது சுடி அணிந்து தனி இருக்கும் பொழுது எல்லாம் ஓல் செய்யும் தமிழ் விபெ செஸ் கிளிப். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் விள்ளகே விபெ ஹாட் செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.