போரெஸ்டில் கிராமத்து பெண்கள் காம சுகத்தை அனுபவிக்கும் செஸ்

0 views

நான் சேலம் அடுத்த ஒரு கிராமத்து பெண்ண எனக்கு பிடித்த பையனுடன் அடிக்கடி மேட்டர் அடிக்கணும் என்று ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. அனல் அது நிறைவேறாமல் நீண்ட நாட்களாக அலை கலைக்கப்பட்டு கொண்டு இருந்தது. எனக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியான நேரத்துக்கு காத்துகொண்டு இருந்தேன். அந்த சமயத்தில் தான் ஒரு காதலனை மீட் செய்து போரெஸ்ட் உள்ளே வரவைத்தே. எங்க ஊர் பெண்கள் மேட்டர் அடிக்கும் இடத்துக்கு நானும் சென்று செஸ் சுகத்தை அனுபவித்த படம் பாருங்க