கோவை வாட்டர்மெலான் பூப்ஸ் கழல்கிரல் விறல் சப்பும் கிரல்செஸ் விதேஒஸ்

0 views

கொய்ம்மயத்தூ பிக் பூப்ஸ் வைத்து இருக்கும் கழல்கிரல் தன காதலனுக்கு சுண்ணியை ஊம்பி விடுவது பூலை பூளை ஊம்புவது போல காய் விரலை ஊம்பி விடுகிறாள். இவள் ஒரு தேவிடியா முலையை எப்படி பெரிதாக வைத்து இருக்கிறாள் என்பதை பாருங்கள்.இந்த தேவிடியா முண்டை நிறைய ஆண்களை முலையை பிசைய விடும் தானே சுய இன்பம் செய்தும் முலையை பெரிதாக பழுக்க வைத்து இருக்கிறாள்.சுடிதார் அணிந்து இருக்கும் பொழுது முலை சிறிதாக இருப்பது போல தான் இருக்கிறது அனால் ப்ரா கயட்டி முலையை காண்பிக்கும் பொழுது தான் முலை எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது.இந்த முலைகளை காண்பித்து தான் நிறைய ஆண்கள் உடன் இவள் செஸ் வைத்துக்கொள்ளுகிறாள் பின்பு காய் விரலை வாயில் விட்டு அதை ஊம்புவது போல செய்து உங்கள் சுண்ணியை நான் நாக்கால் நக்கி ஊம்பி விடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறாள். வாட்டர்மெலான் பூப்ஸ் காண்பித்து விறல் சப்பும் தமிழ் கிரல்செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல கோவை தமிழ் கழல்கிரல் செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.