சித்தி மகள் பிரியா ஸரீ தூக்கி தமிழ் ஹோம் மேட் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

ஏனொட சித்தி மகள் பிரியா சென்னையில் உள்ள ஒரு பெரிய காலேஜ் ல படித்து கொண்டு இருக்கிறாள். எக்ஸ்யாம் லீவ் வந்தால் எங்களோட வீட்டுக்கு வந்து விடுவாள். நான் அவளுக்கு அண்ணன் மோரை வேண்டும் ஆகையாய்ழ் எனுதான் தனியாக விட்டு அனைவரும் அடிக்கடி வெள்ளியில் சென்று விடுவார்கள்.

பிரியா வீட்டில் இருக்கும்போது ஸரீ தான் அதிகமாக கட்டிக்கொண்டு மூடு ஏற்றிக்கொண்டு இருப்பாள். ஆவலுடன் அஃபேர் வைத்து கொண்டேன். இருவரும் ம்யாடர் போட சரியான தருணத்துக்கு காத்துக்கொண்டு இருந்தேன்.

ஒரு நாள் வீட்டில் இருவரும் தனியாக இருக்கும்போது ம்யாடர் போட ப்ளான் போட்டோம். அவள் கவுண்து பத்து சூதா கட்டிக்கொண்டு இருந்தால். நான் அவளோட சரீயை தூக்கி விட்டு ஜாத்தி போதத்தை சூதா விரித்து முதலில் ஆஸ் ஃபக் பண்ணி கிழித்தேன்.

பின்னர் வித விதமாக பூண்டாய் ஊழ் போட்டு தங்கச்சியை காதர விட்டேன். இது போன்ற தமிழ் ஹோம் மேட் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க க்லிக் பண்ணுங்க!