சிஎப் டாக்டர் சுண்ணியை நுர்சே ஊம்பி ஓக்கும் செஸ் சாப்டுறே

0 views

சிஎப் டாக்டர் உடன் நான் செஸ் உறவு வைத்து இருந்தேன் என்னை அடிக்கடியி அவர் தனிமையில் சந்திக்க சொல்லி அவரது சுண்ணியை காண்பித்து ஊம்பி விட சொல்லுவார்.நானும் அவரது சுண்ணியை அழகாக சப்பி ஊம்பி விட ஆரம்பிப்பேன் நான் சுண்ணியை ஊம்பும் பொழுது என் தலை மீது காய் வைத்து தடவி கொடுத்து நன்கு ஊம்ப விடுவார்.எனக்கு தடவி கொடுக்கும் பொழுது இன்னும் னால சப்பனும் என்று மனதில் ஒரு என்னும் தோன்றும் பின்பு சுண்ணியை ஏச்சு செய்து விட்டு கௌ நிலையில் ஊக்க குதி காண்பித்தேன்.இரு முலை மீது காய் வைத்து பிடித்துக்கொண்டே என் புண்டையில் கௌ நிலையில் விட்டு அழகாக ஓல் செய்து புண்டை காஞ்சு வர வைத்து சுன்னி காஞ்சு வர வைக்கும் டாக்டர் தமிழ் செஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் டாக்டர் செஸ் வீடியோ எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.