சென்னை சரிஞ்சு கேர்ள் வீடியோ கல்லில் சமல் பூப்ஸ் காட்டுகிறாள்

0 views

நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசிப்பேன். எனக்கு சென்னையில் உள்ள ஒரு சரிஞ்சு தமிழ் கேர்ள் லவ் செய்வது போல நடித்து அவளோட நுதே வீடியோ வாங்கி லீக் செய்ய வேண்டும் என்று விருப்பமாக இருந்தது. அப்பொழுது தான் இத தேவிடியா பெண்ணின் தொடர்பு கிடைத்தது. அவள் முகத்தை பார்த்தால் கையடிக்க கூட தோன்றாது. அனல் அவளின் சமல் பூப்ஸ் எல்லோரும் பார்க்க வேண்டும் என்று வீடியோ கால் செய்து துணியை தூக்கி காட்டும்படி கூறினேன். அவளும் நல்ல தூக்கி காட்டினாள். அப்பொழுது அதை சாப்டுறே செய்து வெளியில் லீக் செய்தேன்.