சென்னை அக்கா தம்பி சுன்னியை நிறுவாாநமாக உம்பூகிறாள்

சென்னையில் வசிக்கும் பவித்திர அக்கா செக்ஷியாக வீட்டில் யாரும் இலாத போழ்துது தம்பியோடு தகாத உறவௌ வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறாள். இவள் முலி குத்தி மேல் புடவை அணிந்து இர்கிராள் அதை செக்ஷியாக நடனம் ஆதி காண்பிக்கிறாள்.

இவள் ஸார் நிர்வாண மூலை மீது அணிந்து இருக்கும் பொழுது மூலை காம்பு செக்ஷியாக தெரிகிறது. இவளின் செக்ஷியான மூலை காம்பை பார்க்கும் போழ்தே நாவில் ஏசி ஊருகிறது, இவளின் மூலையில் வாய் வைத்து சாப்பி பால் குடிக்க ஆசையாக இருக்கிறது.

பின்பு இவள் புடவையை அவிழ்க்கும் பொழுது நிர்வாணமாக மூலை குத்தி தெரிகிறது, அததைல் கையைவி வைத்து தம்பி செக்ஷியாக தடவி சுகத்தை அனுப வைக்கிறான். இவர்கள் இருவரும் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து சாப்புகிறார்கள் பின்பு அக்கா மூலை மிக அருமையாக இருக்கிறது.

அக்கா மூலையில் கையை வைத்து தடவியத்ும் தம்பி சுன்னியை கூத்த வைத்து அமர்ந்து செக்ஷியாக வாயில் வைத்து உம்ப ஆரம்பிக்கிறாள். அக்கா வாய்யில் சுன்னியை வைத்து ஊது கஞ்சை குடிக்க வகிரியான். இவர்கள் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து உம்புவத்தை பார்த்து மகிழுங்கள்.