பெங்களூரு பெண்ணை சென்னை பையன் ஓக்கும் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் செஸ் விதேஒஸ்

0 views

பெங்களூரு பெண்ணை சென்னை பையன் உஷார் செய்து என்ஜோய் செய்கிறான் இந்த பெண் தன வீட்டில் யாரும் இல்லாத பொழுது காலா காதலனை வீட்டிற்கு அழைக்கிறாள்.இவள் எப்பொழுது தனிமையில் இருந்தாலும் தன காதலனை வீட்டிற்கு அழைத்து அவன் உடன் ஓத்து விடுகிறாள் குதி அரிப்பு இளம் பருவத்தில் அதிகமாக எடுக்க ஆரம்பிக்கும்.புண்டை சுகம் அதிகமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று ஒரே நிலையில் காதலனை ஊக்க விடுகிறாள் நிறைய நிலையில் ஒத்தால் சுன்னியில் விந்து வந்து விடும் என்று ஒரே நிலையில் ஊக்க விடுகிறாள்.காதலனும் செமயா சுண்ணியை ஆதி புண்டை வரை விட்டு ஓத்து அதிக சுகம் தருகிறான் அப்பொழுது காதலி புண்டையில் காஞ்சு வந்து ஹா ஹ்ம்ம் என்று செக்ஸியாக முணருகிறாள். கொப்பிலே நூடேடாக ஓக்கும் வ்வ்வ் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் தமிழ் செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.