ஆஂடீ அஂகல் 69 ஸெக்ஸ் செய்து ஊகும் ஸெக்ஸ் க்யாப்சர்

0 views

கல்ல காதலன் என் வீட்டிற்கு வந்து என் உடன் ஸெக்ஸ் செய்து அதை காம படம் எடுத்தான், அதை அவன் நண்பர்கள் பார்த்து என்னை ஊக்க வருவார்கள் என்று நானும் ஸெக்ஸ் செய்தேன்.

என் கணவன் வீட்டில் இலாத நேரம் பார்த்து கல்ல காதலனை அழைத்து நிர்வாணமாக இருவரும் ஸெக்ஸ் செய்து செமாயா காம சுகம் அனுப வைத்தோம்.

முதலில் என் மூலை மீது காதலன் கை வைத்து பிசைந்துவிட்டு அழகாக வாய் வைத்து சாப்பி விட்டு படுத்து இருவரும் 69 ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்தோம்.

நான் அவரது சுன்னியை வாய்க்குள் விட்டு ஊம்பினேன், அவர் என் குத்தியில் வாய் வைத்து நாக்கு போது விட்டு சுன்னியை விட்டு ஊது சுன்ணி கஞ்சை பூந்தைக்குள் இராக்கிய தமிழ் விலேஜ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் க்லிப். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ப்ஃப் டேப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.