ஆண்ட்டி பிலௌஜுபி செய்து விந்து எடுக்கும் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் செஸ் விதேஒஸ்

0 views

ஆண்ட்டி கிசடொமெர் சுண்ணியை அழகாக ஊம்பி விடுகிறாள் இந்த ஆண்ட்டி சுண்ணியை முதலில் விருப்பம் இல்லாதது போல தான் ஊம்பி விட ஆரம்பித்தாள்.சுமாராக தானே ஊம்புகிறாள் இதில் என அவ்வளவு சுகம் கிடைத்து விட போகிறது என்று பார்த்தல் ஊம்ப ஊம்ப தான் ஏச்சு விட ஆரம்பிக்கிறாள்.ஒரு தருணத்தில் சுன்னி முழுவதும் ஆண்ட்டி ஈசியாக தான் இருக்கிறது சுன்னியில் நன்கு ஏச்சு விட்டு ஊம்பினாள் தான் அதில் அதிகமாக சுகம் கிடைக்கும்.பூளை லேசாக அடித்துக்கொண்டே ஊம்பி விட ஆரம்பிக்கிறாள் சுன்னியில் விந்து வர போகிறது என்று நினைக்கும் பொழுது சுண்ணியை நன்கு அடித்து நிறைய வேலை விந்து எடுத்து சுகம் கொடுக்கும் வ்வ்வ் செஸ் கம தமிழ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் பிலௌஜுபி செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.