அண்ணி குத்தியில் செக்ஷியாக நாக்கு போட்டு ஊகிறான்

0 views

ராசியுங்கள் கொழுந்தான் அண்ணியை செக்ஷியாக காவுத்து போட்டு குத்யை னாகி ஊபத்தை. இவன் அண்ணி குத்தியில் நாக்கு போட்டு ஊபத்தால், அன்னிக்கு வேறு வழி இலாமல் காம படம் எடுக்க அனூபமதிக்கிறாள். கொழுந்தனின் நாகுக்கு அண்ணி அடிமையாக மயங்கி இருக்கிறாள் செக்ஷியாக உடம்பை ஊக்க காண்பிக்கிறாள்.

அண்ணி அருமையான புடவை பெண்டி அணிந்து இருக்கிறாள், இவர்கள் அடிக்கடி ஊபத்தால் முளையை நிர்வாணமாக காண்பித்து சப்பமல் கொழுந்தான் அண்ணி புடவையை குதிக்கு மேல் தூக்கி பெண்டியை காயதி அடர்த்தியாக முடி இருக்கும் காட்டு குத்தியை காண்பிக்கிறாள்.

அண்ணியின் காட்டு குத்தியை பார்த்த உடன் வாய்யில் ஏசி ஊர உடனே வந்து அண்ணி குத்தியில் வாய் வைத்து செக்ஷியாக னாகி சுகம் தருகிறான். பின்பு அண்ணி குத்தி ஊதை விரிந்த உடன் செக்ஷியாக சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

அன்னணி படுத்து கொண்டு செக்ஷியாக கூத்து வாங்குகிறாள், பின்பு கவுண்து படுத்து சுஉதை காண்பிக்கும் பொழுது மீன்றும் முஉடு தாங்காமல் அவளின் சுத்ில் சுன்னியை விட்டு சேயாக அண்ணி மீது படுத்து கொண்டு ஊது கஞ்சை இறகுகிறான். இவர்கள் செக்ஷியாக னாகி ஊது காமம் செய்வதை ராசியுங்கள்.