அண்ணன் 20 வயது டீநேஜ் தங்கச்சி ஒக்கும் தமிழ் டீந் ஸெக்ஸ்

0 views

ஏனொட தங்கச்சி பார்க்க ரொம்ப அழக இருப்ப, அவள பார்த்த யாருக் இருந்தாலும் சூனியை தூக்கி கூத்தியில் ஒக்க வேண்டும் என்ற ஆசை வந்து விடும். அந்த அளவுக்கு மிகவும் செக்ஷியாக இருப்பாள். ஒரு நாள் அவள் போனேல் பித்து படம் பார்த்து பூந்டையில் ஃபிஂகரிஂக் செய்தபடி இருந்தால்.

நான் பின்னாடி நின்று சூனியை வெள்ளியில் எடுத்து மாஸ்டர்‌பேஶந் செய்தேன். சில மதங்கள் கழித்து மீண்டும் தங்கையை முயசி செய்தேன். அவளை ளீபிளோக்க் கிஸ் அடித்து முளையை பிசைந்து மூடு ஏதிரினேன். அவள் 20 வயது டீநேஜ் என்பதால் ஏனொட காமவேரிக்கு தீனி போதும் விதமாக படுதல்.

பாண்ட் கழட்டி விட்டு கால்களை மேலே தூக்கி நிறுத்தி கூத்தியில் சூனியை வைத்து மென்மையாக தேது பின் டாகீ கோந்தில் ஒத்து விந்தை சூததில் அடித்து தெளித்த தமிழ் டீந் ஸெக்ஸ் இந்ஸெஸ்ட் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க! தங்கச்சி கூத்தி பஞ்சி போல இருந்துச்சி!