அம்மா மகனின் ரகசிய காமம்

பாருங்கள் ரகசியமான கால ததர்பை, அம்மா மகனுடன் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊகிறாள். இவளின் கணுவந் எப்பொழுதும் மது குடித்துக்கொண்டே இருப்பதால் இவளுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் மகனின் சுன்னியை இவளின் குதிக்கு தீனி ஆகுகிறாள்.

இவளின் மூலை செக்ஷியாக இருக்கிறது மகன் வந்ததும் அம்மா முளையை பிடித்து காமமாக தடவி பீசைகிறான், உண்மையில் இவளின் முழியை நன்றாக அனுபவித்து பிசைந்து இறுக்கமாக கட்டி பிடித்து ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான்.

இவர்கள் இரவில் சமாயல் அறையில் கணவன் தூங்கிய பின்பு ரகசியமாக அடிக்கடி இங்கு வந்து ஊகிறார்கள். பின்பு அம்மா முழியாயை நான்கு தடவி அவிலுக்கு முஉடு ஈற்றி அவளின் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். இவனது சுன்னியை அம்மா குத்தியில் வைத்ததும் அது ஆழமாக உள்ளே இறங்கியது, என் என்றாள் அம்மாவின் பூண்டாய் ஊதை பெரிதாக இருப்பதால்.

பின்பு அம்மாவை இறுக்கமாக கட்டி பிடித்து கொண்டு குத்தியில் சுன்னியை விட்டு செக்ஷியாக ஊதுு தழுகிறான், இருவரும் முத்தம் கொடுத்து கொண்டே குத்தியில் ஊதத்தில் மகனுக்கு காம சுகம் அதிகரித்து சுன்ணி கஞ்சை அம்மா குத்தியில் இறகுகிறான். இவர்கள் தகாத உறவு வைத்து செக்ஷியாக ஊபத்தை தவறாமல் பார்த்து மகிழுங்கள்.