21 ஏஜ் தமிழ் டீந் கர்ல் மாமா பையனுதன் ஃபக் அடிக்கிறாள்

0 views

எனக்கு 21ஏஜ் ஆகிறது, நான் காலேஜ் ஸெகெஂட் யியர் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஸெமெஸ்டர் லீவ் சமயத்தில் ஏனொட சொந்தக்கார வீட்டுக்கு சென்று தீமே பாஸ் செய்வேன். கடந்த முறை லீவ் விட்ட நேரத்தில் ஏனொட மாமா பையன் வீட்டுக்கு சென்றேன்.

இருவரும் மறைமுகமாக காதலித்து வந்தோம். தனியாக மீட் செய்து பாேசி கொள்ளும் வாய்ப்பு கொஞ்சம் கூட இலாமல் இருந்தது, ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இலாமல் இருந்தார்கள். நானும் அவனும் மட்டும் தனியாக இருந்தோம்.

அப்பொழுது ஏனொட பெட்‌ரூம் வந்து செல்லமாக பாேசி கொண்டு ளீபிளோக்க் கிஸ் அதித்தான். அது வரை சிலேண்டாக இருந்த நான் பின் மூடு தங்க முடியாமல் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி விட்டு ம்யாடர் போட படுத்தேன்.

ஏனொட ஜாத்தி, பிர எல்லாம் கழட்டி கால்களை தூக்கி பிடித்து ஒத்து ரசித்தான். இது போன்ற தமிழ் டீந் ஃபக் வீடியொஸ் பார்க்க இந்த லிங்க் க்லிக் பண்ணுங்க!