18 வயது பள்ளி மாணவி முளையை காண்பித்து ஊகிறள்

0 views

இளமையான பள்ளி மாணவி காதலனுடன் தொப்பிற்கு வந்து இருக்கிறாள், இந்த இடத்தில் வெளிச்சம் இருந்தாலும் யாரும் வர மாட்டார்கள் என்று வேளி படியாகவே இவர்கள் ஊகிறார்கள். இவள் பார்க்க தான் சிறிய பெண் போலவே இருக்கிறாள் ஆனால் குத்தியை காதலனுக்கு ஊக்க காண்பிக்கிறாள்.

பெண்கள் பொதுவாகவே பார்க்க தான் சிறியவர்கள் போல இருப்பார்கள் ஆனால் எப்பொழுதும் குத்தியை உடனே காண்பித்து ஊக்க தான் ஆசை பாடுவார்கள். இவள் இளமையான முளையை காண்பித்து குத்தியை காண்பிக்கிறாள், இளமை குத்தியில் கஞ்சு இறங்கி விட போகிறது என்று பயந்து சுன்னியில் ஆண் உரை . கொண்டு காதலன் ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

இவள் ஊகும் பொழுது முஉடு தங்காமல் இரு முளையை கையில் பிடித்து அழுத்ுகிறாள், பின்பு இருவரும் நன்றாக ஊது கொண்டே காம படம் எடுக்கிறார்கள். காதலன் இவள் எப்பொழுது கூப்த்தாழும் ஊக்க வர வேண்டும் என்று காம படம் எடுத்து வைத்து கொள்கிறான்.

பள்ளி மாணவி குத்தியை சிறிதாக வைத்து இருந்தாலும் 6″ சுன்ணி இவள் குதிக்குள் இறங்குகிறது, காதலன் செக்ஷியாக ஊது சுன்னியில் கஞ்சு வர வைக்கிறான். இந்த இளமை பெண் எப்படி காமமாக ஊகிறள் என்று பாருங்கள். இன்னும் நிறைய காம படங்கள் பார்க்க எப்பொழுதும் எங்களின் இணைய தளத்திற்கு வாருங்கள்.