ஆஃபீஸ் நண்பனுடன் தோரில் தமிழ் ஆஂடீ ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் பெரிய மஂக் கொம்பணியில் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நான் பார்க்க ஆஂடீ போல இருந்தாலும், கும்ம்னு சுப்பெராக இருப்பேன். எனை கரெக்ட் செய்ய பல பசங்க வருசாய் கட்டிக்கொண்டு நிற்பார்கள். நான் யாரிடமும் மயங்கி விடாமல் ஏனொட புருஷனுக்கு உண்மையாக இருந்தேன்.

ஆனால் ஏனொட புருஷன் வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு வைத்து கொண்டு எனிதம் ஒழுங்கா ஸெக்ஸ் செய்யாமல் இருந்தான். எனக்கு கடுப்பாக இருந்தது ஆகையால் ஏனொட ஆஃபீஸ் நண்பனுடன் நெருக்கமாக பழகி அஃபேர் வைத்து கொண்டேன்.

இருவரும் ஆஃபீஸ் டூர் போகும்போது தமிழ் ஆஂடீ ஃபர்ஸ்ட் ஸெக்ஸ் வீடியோ செய்யலாம் என்று முடிவு செய்தோம். தினனும் ஸெடக்ஶந் மூடில் கிஸ் அதித்தபடி சந்தோஷமாக இருந்தோம். ஒரு நாள் டூர் சென்ற இடத்தில் ரூமில் உடம்பில் போட்டு துணி இலாமல் செமையாக ஸெக்ஸ் செய்தோம்.

ஏனொட கூத்தியில் ஆழமாக பூளை இறக்கி பலமாக அதித்தான். இது போல தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்க்க லிங்க் க்லிக் பண்ணுங்க!